Onze projecten

Onze projecten

Doelstelling 2023

Succes betekent voor de stichting dat de geefcirkel in de eerste jaren van haar bestaan 10 projecten heeft ondersteund binnen de geformuleerde doelstelling, waarvan minstens 8 projecten gekwalificeerd kunnen worden als bewezen effectief.

Werkwijze

De stichting biedt financiële ondersteuning in de vorm van donaties aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. Dit doen wij door het proactief selecteren van projecten en organisaties om mee samen te werken. De stichting schenkt uitsluitend aan stichtingen die in het bezit zijn van de ANBI-status en zal zelf geen projecten opzetten en/of uitvoeren. Naast het financieren van organisaties, zullen families ook vrijwillig hun tijd en kennis inzetten.

Wij zullen voornamelijk projecten en organisaties steunen die:

  • Structurele hulp bieden aan families in een kwetsbare positie, gericht op het verbeteren van hun toekomstperspectief. Met kwetsbare families worden gezinnen bedoeld die onder het bestaansminimum leven. Er zal niet direct geld gegeven worden aan één individueel gezin.
  • Een integrale aanpak hebben, waarin educatie, gezondheidszorg, veiligheid en een gezonde leefomgeving centraal staan.

Selectiecriteria

  • Past het binnen de doelstelling van de stichting?
  • Is er vertrouwen in de mensen en de aanpak?
  • Gaat het om een serieus probleem kijkende naar de omvang, de grootte en diepte van het lijden?
  • Is er een gerede kans op succes (bewezen aanpak of ‘high risk, high yield’)?
  • Voegt de donatie waarde toe of doen anderen dit al?
  • Worden er realistische doelen gesteld?
  • Is de organisatie zelfkritisch en is het een lerende organisatie?