Foundation for Family Giving

Raising charitable children

Wij vormen een geefcirkel

van families voor families

Ons doel is om kwetsbare families de kans te geven om hun positie in de samenleving structureel te verbeteren. Ook willen we toekomstige families achterlaten in een gezonde leefomgeving. Wij doen dit in gebieden waar onze steun het hardst nodig is. En waar onze kinderen, de volgende generatie, vinden dat het nodig is. Onze kinderen vormen gezamenlijk een kinderraad en adviseren het bestuur over 25% van het schenkingsbudget.

  • Wij geven vanuit betrokkenheid, waarbij het zo effectief en betekenisvol mogelijk geven van geld, tijd, en kennis de leidraad vormt.
  • Wij doen dit samen met de volgende generatie, waarbij de geefcultuur en het geefplezier centraal staan.
  • Wij doen meer dan alleen donaties. Naast de jaarlijkse donaties:
    • hebben we een familiedag waarbij wij vrijwilligerswerk doen.
    • organiseren wij een kennisdag om ons in bepaalde thema’s te verdiepen.
    • ontdekken de kinderen bij de kinderraad wat zij belangrijk vinden in het schenken aan goede doelen.

Bestuur

Vijf founding mothers

Het bestuur bestaat uit vijf leden die gezamenlijk beslissen welke projecten er worden ondersteund, waarbij iedere familie binnen de geefcirkel gelijkwaardig bijdraagt.

Femke Vissers

Voorzitter

Simone van Lunsen

Secretaris

Jasmijn Melse

Penningmeester

Lin Le Roux

Algemeen lid

Nelleke van Uden

Algemeen lid

Doelen

die wij ondersteunen